NPK 8-19-29 (3S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawóz NPK 8-19-29 + 3S jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, a przez to szybko działającym. Jest nawozem przedsiewnym. Koniecznym jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm. Może być także stosowany pogłównie w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, a także pierwszej dawki azotu. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone, a jego skład czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku.
Siarka jest bardzo ważnym składnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina  Dawka nawozu w kg/ha Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha
Zboża 300 4,5
Rzepak 350 4,5
Ziemniaki 350 40
Buraki 400 40
Użytki zielone 400 45

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) w formie amonowej % (m/m) 7
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 19,5
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 18,7
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 30
Siarka (S) całkowita % (m/m) 3

 

NPK 6-16-35 (2S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawóz NPK 6-16-35 + 2S jest nawozem przedsiewnym. Może być także stosowany pogłównie w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, a także pierwszej dawki azotu. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone, a jego skład czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku.

Siarka jest bardzo ważnym składnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina  Dawka nawozu w kg/ha Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha
Zboża 350 4,0
Rzepak 400 3,0
Ziemniaki 400 30
Buraki 500 40
Użytki zielone 350 40

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) w formie amonowej % (m/m) 6
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 16
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 14,7
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 35
Siarka (S) całkowita % (m/m) 2