MOCZNIK N46%

MOCZNIK N46% jest szybko działającym nawozem zawierającym azot w formie amidowej przechodzący w glebie w dostępną dla rośliny formę amonową a następnie azotanową. Jest nawozem uniwersalnym, stosowanym pod wszystkie rośliny uprawne zarówno przedsiewnie jak i pogłównie.

Z uwagi na bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie może być stosowany dolistnie w stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny.  Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami nawozowymi mocznik granulowany może być stosowany na każdej glebie nie wykazującej skrajnie kwaśnego bądź zasadowego odczynu. Mocznik 46%N zastosowany pogłównie wymaga przykrycia warstwą gleby, aby uniknąć strat azotu podczas wykonywania wiosennych zabiegów pielęgnacyjnych. Przed wysiewem mocznik granulowany można mieszać z fosforanem amonu, nawozami NPK i nawozami potasowymi.

Roślina Dawka nawozu w kg/ha – gleby lekkie Dawka nawozu w kg/ha – gleby ciężkie
Zboża jare 40 85
Rzepak 80 130
Kukurydza 120 160
Ziemniaki 70 100
Burak cukrowy 80 130
Użytki zielone 130 150
Azot (N) w formie amidowej % (m/m) 46
Zawartość biuretu (max) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 11
zawartość granulek o wymiarach od 1,0 mm do 4,0 mm, nie mniej niż % (m/m) 98,0
zawartość granulek o wymiarach od 2,0 mm do 4,0 mm, nie mniej niż % (m/m) 93,5
zawartość granulek o wymiarach < 1,0 mm nie więcej niż % (m/m) 1,0
rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 23
całkowita % (m/m) 16