15-281 Białystok, ul. Legionowa 28
tel. 85/74-85-300; fax 85/74-85-299
biuro@bartergaz.pl

 Kontakt bezpośredni

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami.

Grzegorz Dworakowski

Dyrektor Sprzedaży Nawozów

tel. 795 432 720

e-mail: dworakowski@bartergaz.pl

Katarzyna Zagóra-Susoł

Koordynator ds. Kluczowych Klientów

tel. 603 650 060

e-mail: zagora@bartergaz.pl

Elwira Kowalczuk

Specjalista ds. Handlowych

tel. 698 100 644

e-mail: kowalczuk@bartergaz.pl

 Formularz kontaktowy

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych którym jest BARTER Spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku w celu obsługi treści niniejszego zgłoszenia, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BARTER Spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa 28, telefon kontaktowy: (+48) 85 748 53 00, adres e-mail: biuro@bartergaz.pl.
 2. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wypełnieniem i wysłaniem formularza kontaktowego.
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Administratorem w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków w zakresie prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 7. W związku z tym, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 9. Administrator  nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z wykonaniem treści zapytania ujętego w formularzu kontaktowym.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.